12 Temmuz 2012 Perşembe

Ani / Ocaklı Muhtarı Sayın Abdurrahman Aydın söyleşisi ve Arkaik evrelerde, Dumanlı Tepe'de sağılan sütün taş oluklarla kent içine aktığı söylenen Ani...

İkinci kez Muhtarlık postuna oturan Sayın Aydın ile Ani / Ocaklı Köyü sorunları özet söyleşi başlamadan önce coğrafi konuma kısaca bakalım. Ani doğası ile üçgenler merkezidir.  

Değerli İzleyici,

Bu iç içe geçmiş üçgenler, açılıp büyüyerek görkemli Kars Platosu üçgenlerini oluşturur. Tarih ve söylence yurdu olan bu topraklar, geçmişin en büyük nüfus hareketlerine de yatak ve yurt olmuştur. 

Dünyanın göbeği tanımı ile Hindu Felsefesi, arkaik hint dilleri ve sanskiritçe merkezi olan BenAras kenti adı ve  Aras Irmağı dilsel kökleriyle kardeştirler. İpek Yolu, doğudan batıya buradan geçer.

Brahma, Visnu, Siva; hindu felsefesi üçlemesinde önemli yeri olan ve Siva'nın öteki sureti ve dansın imparatoru Ardahanisvara ile, Kars Platosu'ndaki Ardahan kenti dilsel kökleriyle kardeştirler.  

Hinduizme göre dört elementi betimleyen sivastika, Ani surları doruğundadır. Burası salt kiliseler kenti olarak düşünülmemeli. Evet fakat burası aynı zamanda kırk kapılı, bin bir kiliseli Ani'dir.

Arkaik evrelerde, Dumanlı Tepe'de sağılan sütün taş oluklarla kent içine aktığı söylenir. Bir yanıyla böyle bir varsıllık içindeki bir ticaret kenti olan Ani'de bugünkü Türkçe'nin anası olan Oğuzca yazıtlar (Ermeni abecesi kullanılarak) katedralin dış yüzeyine nakışlanmıştır. Türkçe, buradan geçerek evrensel bir dil, bir edebiyat dili olmuştur, başka yerden değil. 

Kiliselerin dorukları, Oğuz Boyları'nın, Oğuz Obaları'nın çadır  algısı ile kurulmuş, Anadolu mimarisine bu görsellikler renk katmıştır. Burası tarihin en hoşgürülü felsefeleriyle kurulmuştur. Burası çağ humanizmasına yanıt verecek yerdir.

Nüfus hareketlerinin ortak kullanım alanı olan Ani, işte böyle bir yanıyla ters üçgenleri de vareden bir nirengidir. Gelin şimdi burayı insanlığın kardeşlik kenti olarak algı dağarımıza yazalım. Bu toprağın mayası da budur. Burada olanları koruyalım.

Gelin şimdi Ani / Ocaklı Muhtarı Sayın Abdurrahman Aydın'ın sözlerine birlikte kulak verelim. 

İkinci kez Muhtarlık postuna oturan Abdurrahman Aydın ile yaptığım Ani / Ocaklı Köyü söyleşisine başlamadan önce bir anımsatma: Sayın Aydın’ın 1962-65 tarihleri arasında arkeolog Prof Kemal Balkan’ın A.D.T.C. Fakültesi projesi kapsamında yönettiği arkelojik Urartu kazı çalışmalarına 'kalifiye kazıcı' olarak katıldığını biliyoruz


Sevgi, içtenlik...
Tekin SonMez, 12 Temmuz 2012, Ankara, Kayaş

SORU: Sayın Abdurrahman Aydın, köyünüz için en önemli konu, sorun nedir? 

YANIT: Sayın Tekin Sönmez, Radikal Gazetesi'nde Ani ve susuzluk konusunda bir yazı yayımladınız. Sizi aşağı vadiye götürmüştüm. Afedersiniz, o günlerde merkeple su taşıyorduk evlerimize, mutfaklarımıza. Siz fotoğraf çektiniz ve gazetede yayınlandı. 

SORU:O günler gözümün önüne geliyor da, dere boyu yünler, yataklar, çamaşırlar yıkanıyordu akan su ile. Kendimi Hindistan'da Ganj Irmağı kıyısında, Benaras kentinde sandım bir anda. Bu merkeple su taşıma psikolojik olarak sizi yormadı mı?

YANIT: Yok! Yok, merkeple su taşımaktan yorulmadık biz ve utanmadık da . Fakat sizin bunu yayın yapmanız üzerine yetkili kişiler mahçup oldular. Bu yazıdan hemen bir iki hafta sonra sondajla su çıkarıldı köyün üst tarafından, suya kavuştuk. Bu evin önünde, köyün içinde gördüğün ağaçlar işte o su ile kökleştiler. Sağ olun, fakat...

SORU: Fakat, diyorsun kardeşim Abdurrahman Bey, su yetmedi mi?

YANIT: Su yetmedi Tekin Bey, yeniden bir başka yerden su getirdik, şimdi durum iyi.

SORU: Şimdi bir altyapı konusu varmış, nedir anlatır mısın?

YANIT: Evet, bu çok önemli! Kirli sular evlerden yollara akıyor. Burada turizm sektörü olsun istiyoruz. Turizm sektörünün gelmesi için kirli suların toplanması ve arıtma tesisi olması lazım. Bunu biz köylüler yapamayız. Yetkili mercilere başvurduk.

SORU: Yukarıdan gelirken gördüm yol kenarları batak olmuş, ben bahçe sulayanların israfı olarak algıladım. Şimdi kirli sular yollara mı akıyor?

YANIT: Evet, evet su israfı da var, bunu önleyeceğiz. Fakat gördüğünüz gibi kirli sular Ocaklı Köyünün her yerinde dışarıya veriliyor. Yetkili mercilerin bu durumu kısa zamanda yapmasını bekliyoruz, yoksa salgın hastalıklar ortaya çıkabilir diye korkuyoruz da Tekin Bey. Bu konunun böyle yazılmasını da istiyorum. Şimdi buraya turizm gelecek değil mi?

SORU: Konuyu açtığına göre, soracağım: Ocaklı Köyü sakinleri turizme hazır mı?

YANIT: Evet, ama altyapı olmadan nasıl olacak? Ani de, Efes gibi bir yer. Yetkili mercilerin buraya da Efes gibi, Efes kadar ilgi göstermesini bekliyoruz. İşte o zaman burada turizm de olur, her bir şey de...

SORU: Yetkili merciler diyorsun da, köyün, köylünün yapacağı bir şey yok mu? Çöp toplama, imha etme konusu ne olacak, nasıl olacak?

YANIT: Tekin Bey, çöp toplama bir şey değil, bir traktöre bir römork bağlar toplarız . Fakat imha meselesi bizim boyumuzu aşar, bu konu da yetkili mercilerin işidir.

SORU: Peki Abdurrahman Bey, köyünüzde gece kalmak isteyen turistler oluyor mu? Onları ağırlayacak odalarınız var mı?

YANIT: Tekin Bey, kalmak isteyen turistler var, fakat onlara verecek odamız yok, bütün mesele kirli suların toplanıp köyün içinden çıkarılmasına bağlı. Bu bir tamam olsun gerisi kolay Tekin Bey, gerisi kolay...

7 Temmuz 2012, Kars / Ani, Ocaklı Köyü

Fotoğraflar: NİS Media